Creixements, grups addicionals i nova escolarització